[TinTức] Cập nhật ngày 02/07/2020

Đăng nhập | Đăng ký

Bản cập nhật game ngày 02/07/2020:

  • Kết Thúc Sự Kiện Sinh Tiêu Loi Đài
  • Kết Thúc Sự Kiện Thập Đại Thần Khí
  • Khai Mở Tầng Hoàng Địa Cung 4
  • Cập nhật thêm quà sự kiện Đoan Ngọ Bảo Chương
  • Cập nhật mới: Level 40 trở lên mới có thể đi được Ác tặc , Ác Bá
  • Nguồn: Cộng đồng TLBB Private
Thiên Long Bát Bộ FPT 2010