[KẾTQUẢ] Vang Danh Thiên Hạ Tháng 6 – Bàn Long Kích

Sau nhiều ngày tranh đoạt giữa các Đại Phú Hào máy chủ Bàn Long Kích cũng đến lúc hồi kết..

Bảng công bố Vang Danh Thiên Hạ đã kết thúc vào lúc 20h00 Ngày 06/07/2020

3 Cao thủ có thành tích cao nhất nhận được phần quà tương xứng:

Link Fanpage:

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010