[KếtQuả] Bang Hội Xưng Hùng Máy Chủ Bàn Long Kích

  • Sau hơn 1 Tháng  Máy chủ Bàn Long Kích ra mắt với nổ lực xây dựng Bang Hội Trung Học đã thành công đoạt Tử Cấm Thành đầu tiên của sever và tiếp đó là Bang Hội Lục Mạch đoạt giải thứ 2 .
  • Bang Hội Xưng Hùng :
  • Từ Ngày 06/06/2020 Đến Khi có 2 Bang đạt Tử Cấm Thành Đầu Tiên của Sever 
  • 🎁Bang Đạt Tử Cấm Thành Đầu Tiên : 2.000.000 Điểm Tặng + 2 Long Bài 
  • 🎁Bang Đạt Tử Cấm Thành Thứ 2 :  1.500.000 + 2 Trứng Thần Xí Nga
  • 20h00 Tối nay 2 Bang Chủ có thể gặp GM01 để nhận Phần thưởng tôn vinh Bang Hội Xưng Hùng
  • Cộng Đồng TLBB Private !
Thiên Long Bát Bộ FPT 2010