THÔNG BÁO CẬP NHẬT NGÀY 15/07

Kính chào quý bằng hữu:

Từ ngày 15/07 Sẽ kết thúc Sự Kiện X5 EXP hiện tại . Chính thức mở giới hạn cấp độ 119

( Tỷ lệ EXP 0,5 )

Khai mở các map train mới: Tầng Hoàng Địa Cung , Tháp Lý Mộc Mã Can , Hạn Huyết Lĩnh

Cơn Sốt Bảo Thạch: Từ Ngày 15/07 Bảo thạch Sẽ Có Giá – Cấp 3 = 250 KNB , Cấp 5 = 6250 KNB

Sau khi đoạt đến cấp độ 119 bằng hữu thể nhận gói quà trị giá: 10.000 KNB Khóa

Sự Kiện Sắp Ra Cùng Thời Gian: Khai Mở Đảo Mèo ( Cuộc đua Đào Bitcoin tại Đảo Mèo )

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010