[SỰ KIỆN] TÍCH LỸ ĐỔI BẠC – NHẬN QUÀ LIỀN TAY

Khai mở Sự KiệnTích Lỹ Đổi Bạc – Nhận Quà Liền Tay

Thời gian: Từ Ngày 20/07/2021 bằng hữu có thể đổi quà.

Nội dung sự kiện: Từ sau bảo trì 18h30 ngày 19/07 khi chuyển bạc vào game các bằng hữu sẽ có điểm tích lỹ , điểm này dùng để đổi các vật phẩm có giá trị từ sự kiện..

NPC Tô Cầm 93,175 Lạc Dương – Các Vật Phẩm Mốc Tích Lỹ:


3999 Tích Lỹ: 1 Thiên Cang Cường Hóa Lộ 
3999 Tích Lỹ: 1 Bí Ngân 3
3999 Tích Lỹ: 1 Vãi Bông 3
6665 Tích Lỹ: 1 Kim Cương Tỏa
26.660 Tích Lỹ: 1 Bảo Thạch Thể Lực cấp 5 cố định
66.650 Tích Lỹ: 1 Thú Cưỡi Niên Thú Vĩnh Viễn

( 100.000 Bạc = 1333 Tích Lỹ )

Sau khi đổi vật phẩm các bằng hữu sẽ mất điểm tương đương vật phẩm đã đổi !

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010