THÔNG BÁO UPDATE PHIÊN BẢN MỚI [ CỤM ĐIỂM TẶNG]

 
Hiện tại các bằng hữu ở [Cụm Điểm Tặng] đã có thể tải giao diện cập nhật mới tại Trang chủ TL3GATE.COM
Lưu ý: phải tải game link mới , mới có thể vào game
Link tải bản cập nhật: https://tl3gate.com/download/
( Chức năng mới sẽ cập nhật trong vài ngày tới )
Thiên Long Bát Bộ FPT 2010