Sự Kiện ”Vận May Ngũ Hành” Tái Xuất Giang Hồ

Vào sau bảo trì định kỳ 22/06 TLBB2010 sẽ cập nhật cho ra mắt sự kiện: Vận May Ngũ Hành

( trễ nhất là vào sáng mai )

Trong sự kiện: ” Vận May Ngũ Hành ” mỗi lần giải hạn các hạ phải bỏ ra 500 vàng hoặc 350 KNB để có tham gia sự kiện tại NPC gần loi đài thành Lạc Dương

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010