Cập Nhật Tính Năng Và Phụ Bản Ngày 17/06

Kính chào quý bằng hữu:

Sau bảo trì 18h15 ngày 17/06 máy chủ Nhất Dương Chỉ sẽ có 1 số tính năng cập nhật:

Khai mở chức năng Ám Khí , Thần Khí Luyện Hồn

Khai mở phụ bản Phiêu Miễu Phong

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010