SỰ KIỆN DANH MÔN CHÁNH PHÁI TLBB2010

Kính chào quý bằng hữu:

Từ ngày 29/06 TLBB2010 cho ra mắt sự kiện ”Danh Môn Chánh Phái ” , tại sự kiện này bằng hữu có thể dùng điểm môn phái khi tham gia hoạt động tiêu diệt ác bá môn phái để mua các vật phẩm quý giá từ shop môn phái.

Máy chủ áp dụng: Nhất Dương Chỉ

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010