[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện và Update Tháng 3

Kính chào quý bằng hữu:

Chuỗi Sự kiện và Update Tháng 3:

 • Khai mở  Phụ bản Phiêu Miễu Phong và Chức năng lỗ thứ 4 
 • Khai mở Sinh Tiêu Loi đài Từ Ngày: 12/03/2020 – 22/03/2020
 • Khuyến mãi 15% chuyển bạc Từ 12/03/2020 – 16/03/2020
 • Khai Mở Sự Kiện: Truy Tìm Nhất Đại Phú Gia 12/03 – 22h00 Ngày 16/03

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Tham gia hoạt động Đua Top Tài Phú diễn ra tại máy chủ mới Thập Diện Mai Phục, bằng hữu sẽ có cơ hội nhân được những phần thưởng hấp dẫn quý giá.

Thời gian diễn ra:

 • Từ 10h00 ngày 12/03/2020 đến 22h00 ngày 16/03/2020.
 • Nơi nhận thưởng: NPC Tô Cầm tại các thành Lạc Dương
 • Lưu ý: Hệ thống chỉ tính vị trí xếp hạng cập nhật lúc 22:00 ngày cuối cùng kết thúc đua TOP
 • Bằng Hữu Lưu ý : Trong Thời Gian Đua TOP Tài Phú Chuyển Bạc Vào Game Cần Thoát Game Hoàn Toàn ( Nếu Không Sẽ Bị Mất Điểm Tặng )
 • ( Trong Thời Gian Đua TOP Tài Phú sẽ không có chức năng chuyển bạc nhanh và chuyển bạc nhận quà )

Phần thưởng Đua Top Tài Phú Tháng 3 :

 • Top 9 Cao Thủ có điểm Tài Phú cao nhất tại máy chủ Thập Diện Mai Phục sẽ được nhận các phần thưởng bên dưới.
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 1 Trùng Lâu Mini Tuỳ chọn 1 Trong 3 ( Phản , Triệu , Quy )
 • ( Lưu ý: Triệu Với Quy Khoá , Phản Không Khoá )
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp  ( 30 Ngày ) + 100
 • 1 Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
 • 50 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 5000 Vàng Khóa
Hạng 2
 • 1 Thú cưỡi : Siêu cấp Thương Lan Vũ Đực ( Vĩnh viễn ) +100
 • 1 Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
 • 40 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 4000 Vàng Khóa
Hạng 3
 • 1 Thú cưỡi : Siêu cấp Vân Tiêu Vũ Đực ( Vĩnh Viễn ) + 100
 • 1 Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
 • 30 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 3000 Vàng Khóa 

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Xếp hạng

Phần thưởng
Hạng 4
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Tinh Vũ Du Long ( Vĩnh viễn ) + 100
 • 20 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 3000 Vàng Khóa
Hạng 5
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Vân Thủy Thành Hà ( Vĩnh Viễn ) + 100
 • 20 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 2000 Vàng Khóa
Hạng 6
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Ưng Long Huyễn Hồn ( 90 Ngày ) + 50
 • 20 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )1000 Vàng Khóa
 • 1000 Vàng Khóa

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 7
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Ưng Long Huyễn Hồn ( 30 Ngày ) + 50
 • 10 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 2500 Vàng Khóa
Hạng 8
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Thương Hải Long Câu ( 30 Ngày ) + 50
 • 10 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 2000 Vàng Khóa
Hạng 9
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Tuyệt Vân Diễm Long ( 7 Ngày ) + 50
 • 10 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 1500 Vàng Khóa

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Bằng Hữu Lưu ý : Trong Thời Gian Đua TOP Tài Phú Chuyển Bạc Vào Game Cần Thoát Nhân vật Hoàn Toàn ( Nếu Không Sẽ Bị Mất Điểm Tặng )

Lưu ý : Nếu trong trường hợp 2 người bằng Điểm nhau trên Bảng Xếp Hạng Tài Phú thì sẽ tính cho người chuyển bạc vào trước ( TOP Không có Giải đồng hạng )

🔰Trang chủ TLBB :
➢ https://tlbb2010.com/
🔰Group Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ :
➢ https://www.facebook.com/groups/GamerTLBB/
🔰Hỗ trợ khách hàng:
➢ https://www.facebook.com/gametlbb/
🔰Link tải game :
https://tlbb2010.com/download

TLBB 2010 – Máy Chủ 2.9 – Đông Vui Nhất TLBB Private !

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010