Ngọc Thố Hạ Phàm, Ăn bánh trung thu , Thưởng Nguyệt Đốt Pháo cùng TLBB

 
💢Từ ngày 16/09/2021, các game thủ Thiên Long Bát Bộ bắt đầu vui Tết Trung Thu với rất nhiều sự kiện hấp dẫn trong game như: Ngọc Thố Hạ Phàm, Nhiệm Vụ Trung Thu, Trung Thu Đoàn Viên, Biến Hình Bánh Trung Thu và Thưởng Nguyệt Đốt Pháo Hoa…
Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết '3 Ngọc thố hạ phàm'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Ngọc Thá Ngọc Bội Cấp vật phầm: 1 Cấp sử dụng: 1 Vật phẩm hiem Có Ngọc bội co thể đồi thành Ngọc Thỗ Linh Đang. Sau khi thu thập SỐ lượng nhất định đến Tô Châu (192 148) Nhạc Thường Viên đoi Ngọc Thá Linh Đang.'
💢Tham gia sự kiện Ngọc Thố Hạ Phàm, người chơi cần đánh bại Thố Trưởng Thành để đạt được Ngọc Thố Ngọc Bội. Khi đã thu thập 1 số lượng nhất định Ngọc Thố Ngọc Bội, người chơi có thể đến Nhạc Thường Viên Tô châu (193,148) để đổi lấy vật phẩm tùy theo số lượng yêu cầu.
 
📍 Phần thưởng :
🎁 Ngọc thố linh đan cấp 5 – 65
 
💢Nhiệm vụ Trung Thu nhận tại Nhạc Thường Viên tô châu (193,148) yêu cầu các anh hùng lập đội đến Đôn Hoàng Dương Văn Quảng tham gia phụ bản Nhất Phẩm Đường. Sau khi hoàn thành nhận được điểm tích cực trung thu cùng lệnh bài Nhất Phẩm Đường. Lệnh bài Nhất Phẩm Đường có thể đổi được nhiều quà hấp dẫn
Có thể là tranh biếm họa
-Phần thưởng :
📍 Ngọc cấp 1, 2
🎁 Giám định cấp 5, 6
🎁Thiên cang cường hóa tinh hoa
🎁Thiên cang cường hóa lộ
💢Để Thưởng Nguyệt Đốt Pháo Hoa trong thời gian Trung Thu, mỗi ngày vào khoảng 12h – 13h và 18h – 19h , người chơi có thể đến Dạ Tây Hồ gặp NPC Lăng Chấn (79,45) để nhận nhiệm vụ Cảnh Đẹp Dạ Tây Hồ. Ngoài ra, 2 loại pháo hoa Quốc Khánh Vui Vẻ hoặc Trung Thu Vui Vẻ có thể đạt được dễ dàng thông qua việc đánh Ác Bá.
📍 Phần thưởng :
🎁 Điểm kim nghiệm
🎁 KNB Khóa
💢Sự kiện Trung Thu Đoàn Viên người chơi dùng điểm kịch tình trung thu khi tham gia nhiệm vụ trung thu đến NPC Nấu Nướng ở 3 thành thị lớn đổi lấy nguyên liệu nấu ăn, Sau khi có đủ nguyên liệu nấu ăn có thể đến Dạ Tây Hồ – Tô Thức (280,180) lãnh quà
📍 Phần thưởng :
🎁 Bánh Trung Thu
🎁 KNB Khóa
💢Với sự kiện Biến Hình Bánh Trung Thu, khi tham gia chuỗi nhiệm vụ Tam Liên Hoàn tại Tô Châu (Q 1,2,3), người chơi sẽ nhận được đạo cụ Vân Mẫu Bình Phong. Khi thu thập đủ 3 cái Vân Mẫu Bình Phong, người chơi có thể mang nó đến Tô Châu gặp Nhạc Thường Viên (192,148) đổi Dị Dung Đan: Bánh Trung Thu. Nếu thu thập đủ 10 cái có thể đổi vật phẩm ngẫu nhiên khác…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010