Ưu đãi Năm Mới khuyến mãi 25%

Quý bằng hữu thân mến!

Năm Mới Vận Mới, Vương Ngữ Yên muốn dành cho Quý bằng hữu chương trình đặc biệt khuyến mãi 25% khi đổi Bạc vào game, giúp nhân sĩ có thêm lộ phí, dễ dàng chinh phục giang hồ.

  • Thời gian khuyến mãi: NĂM NGÀY VÀNG – 09h00 31/12/2021 – 22h00 05/01/2022
  • Tỉ lệ khuyến mãi: 25%. (Khi Chuyển Vào Game Nhận Thêm 25% KNB)

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010