[SỰ KIỆN] Vui Cùng TLBB 2010 – Chuỗi Sự Kiện Tết Nhâm Dần 2022.

Hái Lộc Đầu Xuân :

Khuyến mãi 25% Chuyển bạc vào game Từ 27/01/2022 – 7/02/2022 

Kết quả hình ảnh cho tiền trang tlbb fpt

Sinh Tiêu Loi Đài :

Thời gian: Từ ngày Từ 27/01/2022 – 7/02/2022 

Kết quả hình ảnh cho sinh tieu loi dai tlbb

Mỹ vị Nguyên Tiêu :

Quý bằng hữu thân mến!

Sau những ngày Tết Nguyên Đán, Vương Ngữ Yên thân mời toàn thể Quý bằng hữu cùng tiếp tục chung vui Mỹ Vị Nguyên Tiêu. Lý Đại Chủy tại thành Lạc Dương sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho Quý bằng hữu trong mùa lễ hội này!

Giới thiệu chung

  • Thời gian diễn ra: Từ 27/01/2022 – 10/02/2022 .
  • Điều kiện tham gia: Bằng hữu từ cấp 30 trở lên.

Dùng Mỹ Vị Nguyên Tiêu, bằng hữu may mắn nhận được: Thông thiên linh đan ho và Sơ cấp hợp thành phù

 Nguyên Tiêu Kỷ Niệm Tệ.:

Khi thu thập đủ 5 Nguyên Tiêu Kỷ Niệm Tệ.bằng hữu có thể bốc thăm ..

( Rơi ở các phụ bản )

🔰Trang chủ TLBB :
➢ https://tlbb2010.com/
🔰Group Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ :
➢ https://www.facebook.com/groups/GamerTLBB/
🔰Hỗ trợ khách hàng:
➢ https://www.facebook.com/gametlbb/
🔰Link tải game :
https://tlbb2010.com/download

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010