[TÂNTHỦ] TLBB2010 – Hổ Trợ Tân Thủ Nhập Môn

💢Cách nhận Vipcode : Like Fanpage và bài viết này , Chia sẽ bài viết ở chế độ công khai và Tag 5 người bạn cùng tham gia TLBB Ngay Dưới bài viết Sever Mới !
💢Làm đúng 3 bước trên VIPCODE sẽ được nhận .
💢Share Ngay :https://www.facebook.com/gametlbb/posts/1596164987198402
🎯Trang Chủ: TLBB2010.COM

Giới thiệu chung :
🔹Thể loại TLBB -Cày Cuốc – Phiên bản FPT 2.9 – Khổ Tận Cam Lai
🔹10 Môn Phái
🔹Giới Hạn 2Acc/1PC
🔹Tỉ lệ exp : x1
🔹Tỉ lệ Drop : x1
🔹Trồng trọt , Khai khoáng
🔹Đào Bảo Tàng Đồ , Train Solo
🔹Chạy Thương Nhân
🔹Cấp 20 Điểm danh hàng ngày để nhận KNB và Vàng Khóa Miễn phí mỗi Ngày
🔹Code Tân Thủ : CODETLKHOTANCAMLA
🏮TLBB Chuẩn FPT 2009 -2010
🏮Server Cực đông AE nhanh tay tham gia nhe!

🔰Trang chủ TLBB :
➢ https://tlbb2010.com/
🔰Group Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ :
➢ https://www.facebook.com/groups/GamerTLBB/
🔰Hỗ trợ khách hàng:
➢ https://www.facebook.com/gametlbb/

#TLBB2010 #TLBBFPT #TLBBPrivate #TLBB #TLBBMoiRa #SeverMoiTLBB
#HoTroTanThu
#TLBBDongVuiNhatPrivate

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010