[KẾTQUẢ] ĐUA TOP TÀI PHÚ – THIÊN LONG TRIỆU PHÚ – SEVER THẬP DIỆN MAI PHỤC

 

 

Phần thưởng Đua Top Thiên Long Triệu Phú :

 • Top 3 Cao Thủ có điểm Tài Phú cao nhất tại máy chủ Thập Diện Mai Phục sẽ được nhận các phần thưởng bên dưới.
 • Nhận Giải Tại NPC Tô Cầm loi đài Lạc Dương
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 1 Trùng Lâu Phản ( Không Khóa )
 • 1 Ám Khí Băng Phách Thần Châm
 • 3000 Vàng Khóa
 • 500 KNB Khóa
Hạng 2
 • 1 Thú cưỡi : Siêu cấp Chích Túc Quỷ Mã ( Vĩnh viễn )  
 • 1 Ám Khí Băng Phách Thần Châm 
 • 2000 Vàng Khóa
 • 500 KNB khóa
Hạng 3
 • 1 Thú cưỡi : Siêu cấp Ưng Long Huyễn Hồn ( 30 Ngày )
 • 1 Ám Khí Băng Phách Thần Châm 
 • 1000 Vàng Khóa 
 • 500 KNB Khóa

 

🔰Trang chủ TLBB :
➢ https://tlbb2010.com/
🔰Group Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ :
➢ https://www.facebook.com/groups/GamerTLBB/
🔰Hỗ trợ khách hàng:
➢ https://www.facebook.com/gametlbb/

#TLBB2010 #TLBBFPT #TLBBPrivate #TLBB #TLBBMoiRa #SeverMoiTLBB
#HoTroTanThu
#TLBBDongVuiNhatPrivate

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010