Khuyến mãi 100% – Duy nhất ngày hôm nay

Quý bằng hữu thân mếm

Để đền bù thiệt hại không đáng có , 1 tuần qua
Bổn môn sẽ khai mở khuyến mãi ”100%”
Chuyển bạc vào game
Khi các hạ chuyển bạc vào game tại tiền trang Lạc dương sẽ nhận thêm điểm tặng khuyến mãi
Duy nhất ngày hôm nay

Trong hình ảnh có thể có: văn bản


Sự kiện: ” Truy tìm – Nhất Đại Phú Gia”’ Sẽ kết thúc vào 21h00 tối hôm nay
Chi tiết:https://tlbb2010.com/su-kien-chao-mung-ngay-thong-nhat-dat…/
Bảng xếp hạng TOP Phú Gia xem tại: 90,181 Lạc dương

 
Thiên Long Bát Bộ FPT 2010