[SỰ KIỆN] Chào Mừng Ngày Thống Nhất Đất Nước – Quốc Tế Lao Động 30/4 & 1/5

Đăng nhập | Đăng ký

Kính chào quý bằng hữu:

Chuỗi Sự kiện – Chào Mừng Thống Nhất Đất Nước , Quốc Tế Lao Động – 30/4 & 1/5

-Khai mở Lục Hợp Chuyển Đan, Huyền Binh Thạch , Tàn Khuyết cấp 7 Trên Shop 

Khuyến mãi % Chuyển bạc vào game bao gồm 3 Giai đoạn: 

( Bắt đầu từ 10h00 sáng 30/04/2020 )

-Từ 30/04 – 22h00 3/05 Khi chuyển bạc vào game, các hạ được nhận thêm 100% giá trị 

-Từ 22h00 3/05 – 6/05 Khi chuyển bạc vào game, các hạ được nhận thêm 50% giá trị 

-Từ 7/05 – 10/05 Khi chuyển bạc vào game, các hạ được nhận thêm 25% giá trị 

Truy Tìm Nhất Đại Phú Gia:

Từ ngày 30/04 Đến 21h00 Ngày 10/05

( Bắt đầu từ 10h00 sáng 30/04/2020 )

TOP Cao Thủ Chuyển Bạc Vào Game Nhiều Nhất

( Bảng xếp hạng sẽ được update trực tiếp vào trong Game )

Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
  • 1 Trùng Lâu Giới 
  • 1 Thú cưỡi thuộc tính Siêu Cấp vĩnh viễn tuỳ chọn trong vài loại
Hạng 2
  • 1 Trùng Lâu Quy ( Khoá )
  • 1 Thú cưỡi thuộc tính Siêu Cấp vĩnh viễn tuỳ chọn trong vài loại
Hạng 3
  • 1 Áo thuộc tính 30 ngày
  • 1 Thú cưỡi thuộc tính Siêu Cấp vĩnh viễn tuỳ chọn trong vài loại
Thiên Long Bát Bộ FPT 2010