[KẾTQUẢ] Truy Tìm Nhất Đại Phú Gia Tháng 3

 

Phần thưởng Truy Tìm Nhất Đại Phú Gia :

 • Top 9 Cao Thủ có điểm Tài Phú cao nhất tại máy chủ Thập Diện Mai Phục sẽ được nhận các phần thưởng bên dưới.
 • Nhận Giải Tại NPC Tô Cầm loi đài Lạc Dương
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 1
 • 1 Trùng Lâu Mini Tuỳ chọn 1 Trong 3 ( Phản , Triệu , Quy )
 • ( Lưu ý: Triệu Với Quy Khoá , Phản Không Khoá )
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp  ( 30 Ngày ) + 100
 • 1 Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
 • 50 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 5000 Vàng Khóa
Hạng 2
 • 1 Thú cưỡi : Siêu cấp Thương Lan Vũ Đực ( Vĩnh viễn ) +100
 • 1 Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
 • 40 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 4000 Vàng Khóa
Hạng 3
 • 1 Thú cưỡi : Siêu cấp Vân Tiêu Vũ Đực ( Vĩnh Viễn ) + 100
 • 1 Tàn Khuyết Thần Tiết Cấp 7
 • 30 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 3000 Vàng Khóa 

Xếp hạng

Phần thưởng
Hạng 4
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Tinh Vũ Du Long ( Vĩnh viễn ) + 100
 • 20 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 3000 Vàng Khóa
Hạng 5
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Vân Thủy Thành Hà ( Vĩnh Viễn ) + 100
 • 20 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 2000 Vàng Khóa
Hạng 6
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Ưng Long Huyễn Hồn ( 90 Ngày ) + 50
 • 20 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )1000 Vàng Khóa
 • 1000 Vàng Khóa
Xếp hạng Phần thưởng
Hạng 7
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Ưng Long Huyễn Hồn ( 30 Ngày ) + 50
 • 10 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 2500 Vàng Khóa
Hạng 8
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Thương Hải Long Câu ( 30 Ngày ) + 50
 • 10 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 2000 Vàng Khóa
Hạng 9
 • 1 Thú cưỡi: Siêu Cấp Tuyệt Vân Diễm Long ( 7 Ngày ) + 50
 • 10 Hạnh Vận Tử Châm ( Vòng Quay )
 • 1500 Vàng Khóa

🔰Trang chủ TLBB :
➢ https://tlbb2010.com/
🔰Group Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ :
➢ https://www.facebook.com/groups/GamerTLBB/
🔰Hỗ trợ khách hàng:
➢ https://www.facebook.com/gametlbb/
🔰Link tải game :
https://tlbb2010.com/download

TLBB 2010 – Máy Chủ 2.9 – Đông Vui Nhất TLBB Private !

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010