[Hỗ Trợ] TLBB – Gói Quà Tân Thủ Nhập Môn

Kính chào quý bằng hữu

 
 Để hỗ trợ tốt hơn cho các Tân Thủ khi tham gia máy chủ TLBB2010
Kể từ 10h00 Ngày 24/03 – Gói Quà Tân Thủ Sẽ được cập nhật khi khởi tạo nhân vật mới:
Các hạ kích hoạt CODE: CODETLKHOTANCAMLAI  ( Đã gọp chung với VIPCODE)
Để Nhận những vật phẩm Hỗ Trợ Người mới bao gồm:

Level 80 Tâm Pháp 60 
4000 KNB Khoá
Tàn Khuyết Thần Tiết 6

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010