Test Phiên Bản Mới , Thêm Trang Chủ Mới , Di Dời Fanpage Hỗ Trợ !

Quý bằng hữu thân mến

✍️‘Để đáp ứng lòng mong đợi của Game Thủ Cộng đồng TLBB – Phiên bản Mới sẽ được Open Close Beta Trong Tháng 3 sắp tới . Và cập nhật 1 số chính sách hỗ trợ để bằng hữu TLBB có thể nắm rõ

Fanpage: Thiên Long Bát Bộ https://www.facebook.com/gametlbb:

Sẽ Hỗ Trợ Phiên Bản Mới , Trang chủ và thời gian test phiên bản mới sẽ sớm được công bố tại Fanpage: Thiên Long Bát Bộ

 

✍️‘Về Phiên bản hiện tại Khổ Tận Cam Lai Fanpage Hổ Trợ sẽ được đi đời sang trang: Khổ Tận Cam Laihttps://www.facebook.com/TLBB2010 

✍️‘Bổn môn bổn tổng quản xin kính bút !

Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ – TLBB Private

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010