[SỰ KIỆN] ƯU ĐÃI NẠP THẺ – VANG DANH THIÊN HẠ – THÁNG 7

Tham gia hoạt động Vang Danh Thiên Hạ diễn ra tại máy chủ mới Nhất Dương Chỉ , bằng hữu sẽ có cơ hội nhân được những phần thưởng hấp dẫn quý giá

Thời gian diễn ra:

  • Từ ngày 01/07/2021 đến 20h00 ngày 10/07/2021.
  • Nơi nhận thưởng: NPC Tô Cầm tại các thành Lạc Dương
  • Bảng Xếp Hạng Xem trực tiếp trong game tại Tiền Trang ( Lạc dương ) 66 , 35
  • Ưu Đãi 40% Chuyển bạc vào game từ ngày 01/07 Đến ngày 07/07/2021

Phần thưởng Vang Danh Thiên Hạ:

  • Top 4 Cao Thủ có điểm Tài Phú cao nhất tại máy chủ Nhất Dương Chỉ sẽ được nhận các phần thưởng bên dưới.
  • Nhận Giải Tại NPC Tô Cầm loi đài Lạc Dương
  • Oa Long Long Đế Biến Dị ,

 Oa Hoàng Long Quân Biến Dị

 

Hạng Vật phẩm Số lượng
1 Bảo thạch thể lực Cấp 6 2
Trân Thú: Oa Hoàng Long Đế    (Cấp 95) 2
Vãi Bông (Cấp 4) 20
Bí Ngân (Cấp 4) 20
2 Bảo thạch thể lực Cấp 5 5
Trân Thú: Oa Hoàng Long Quân  (Cấp 95) 2
Vãi Bông (Cấp 4) 15
Bí Ngân (Cấp 4) 15
3 Bảo thạch thể lực Cấp 5 3
Trân Thú: Huyền Hoang Đằng Xà (Cấp 95) 2
Vãi Bông (Cấp 4) 10
Bí Ngân (Cấp 4) 10
4 Bảo thạch thể lực Cấp 4 3
Trân Thú: Oa Hoàng Long Mãng (Cấp 95) 2
Vãi Bông (Cấp 3) 10
Bí Ngân (Cấp 3) 10
Thiên Long Bát Bộ FPT 2010