Sự kiện “Quần hùng tranh đoạt tiên thảo” Máy Chủ Nhất Dương Chỉ 31/05 – 06/06

Sự kiện “Quần hùng tranh đoạt tiên thảo” diễn ra trong 7 ngày từ 31/05 đến 06/06/2021. Theo đó, tất cả người chơi là thành viên của một bang tại cụm máy chủ Nhất Dương Chỉ sẽ được tham gia tranh đoạt chế luyện tiên thảo vào lúc 18h30 – 22h00 hằng ngày tại Kính Hồ. Sau bảy ngày tham gia , FPT Online cho game thủ TLBB thi luyện đan dược 2

Để nhận thưởng, người chơi phải chụp hình theo mẫu câu thông báo xác nhận của hệ thống, đồng thời, sử dung tài khoản có nhân vật nhận chế luyện được Tiên Thảo để gởi thông tin xác nhận lên Group: Cộng đồng TLBB . Thành viên đã chế luyên được tiên thảo thuộc bang nhận giải sẽ được nhận 3.500 Kim Nguyên Bảo. Bang chủ của bang có thành viên chế luyện được tiên thảo sẽ được nhận 12.000 Kim Nguyên Bảo. (Mỗi Bang hội chỉ được nhận giải thưởng 1 lần)

Video hướng dẫn luyện đan:

Phần 1:

Phần 2: 

Hoạt động “Tố duyên từ” được mở từ ngày 05/06/2021. Để tham gia sự kiện, người chơi tìm đến NPC Vương Phu Nhân tại thành Tô Châu nhận nhiệm vụ liên hoàn , Thiên Cơ Băng Sát. Đây là một loại linh dược trong Hàn Ngọc Cốc có tác dụng giúp giải nhiệt thời tiết nóng bức. Để có được Thiên Cơ Băng Sát, người chơi cần hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ liên hoàn Vương Phu Nhân , sau khi thu nhập 1 lượng Thiên Cơ Băng Sát nhất định có thể đến NPC Nguy Tam Gia để đổi lấy phần thưởng . 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010