[SỰ KIỆN] CUỘC ĐUA ĐÀO BITCOIN TLBB

RA MẮT SỰ KIỆN CUỘC ĐUA ĐÀO BITCOIN

Thời gian từ ngày 20/07 – 30/07/2021 , trong thời gian này Bảng Xếp Hạng sẽ thu nạp vật phẩm mang tên Đồng Xu Cổ (Bitcoin) .Bất kỳ bằng hữu nào tìm được vật phẩm này có thể đến 110,176 để giao nộp để ghi danh lên bảng xếp hạng CUỘC ĐUA ĐÀO BITCOIN .Khi giao nộp Đồng Xu điểm tích lý của bằng hữu sẽ được cập nhật lên BXH…

( Có thể truy tìm Bitcoin tại Phụ Bản Đảo Mèo 20h00 – 22h00 hằng ngày )

🎁TOP 1: 3.000.000 Bạc

🎁TOP 2: 2.000.000 Bạc

🎁TOP 3: 1.500.000 Bạc

Thời gian kết thúc sự kiện: 22h00 Ngày 30/07/2021

 

 

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010