Nội Dung Cập Nhật Game TLBB2010 Ngày 11/06

Thời gian cập nhật:

Sau bảo trì 18h30 Ngày 11/06

Nội Dung Cập Nhật:

Update sự kiện Tết Đoan Ngọ , Khuyến Mãi 25% Nhân Dịp Tết Đoan Ngọ

Khuyến Mãi 25%  Từ Sau Bảo Trì Ngày 11/06 đến Hết Ngày 15/06 ( Trong thời gian này bằng hữu đổi bạc vào game sẽ được cộng thêm 25% KNB từ sự kiện khuyến mãi nhân dịp Tết Đoan Ngọ )

Xem thêm tại: https://tlbb2010.com/event-don-tet-doan-ngo-cung-chuoi-su-kien-thu-vi-trong-tlbb-2021/

Shop Vàng – Thiên Long Như Ý: Sẽ mở bán Thiên Linh Đan Với Giá 10 Vàng

Boss Map Thương Sơn – Võ Di: Drop Bảo Thạch Cấp 2

Boss Kính Hồ: Drop Nguyên Liệu Cấp 1 và Bảo Thạch Cấp 2

Sự kiện Vang Danh Thiên Hạ ( Top Tài Phú) Sẽ Kết Thúc Vào Lúc 20h00 Ngày 15/06/2021

Xem chi tiết tại: https://tlbb2010.com/su-kien-vang-danh-thien-ha-thang-6-tlbb/

 

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010