[KếtQuả] Truy Tìm Nhất Đại Phú Gia Tháng 8 – Bàn Long Kích

Sau nhiều ngày tranh đoạt giữa các Đại Phú Hào máy chủ Bàn Long Kích cũng đến lúc hồi kết..

Bảng công bố Vang Danh Thiên Hạ đã kết thúc vào lúc 20h00 Ngày 13/08/2020

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010