[KẾTQUẢ] Truy Tìm Nhất Đại Phú Gia Tháng 6 – Thập Diện Mai Phục

Sau nhiều ngày tranh đoạt giữa các Đại Phú Hào máy chủ Thập Diện Mai Phục cũng đến lúc hồi kết..

Bảng công bố Vang Danh Thiên Hạ đã kết thúc vào lúc 20h00 Ngày 26/06/2020

 

 

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010