Auto Tlbb | Auto TLBB

 

Mời Bạn Bè Like Fanpapge : Thiên Long Bát Bộ   Để được mua Key với giá rẽ 

– Truy cập  Fanpage : Thiên Long Bát Bộ  

-Mời tất cả bạn bè Like Trang Thiên Long Bát Bộ

” Chọn tất cả ”

” Gửi lời mời”

-Sau đó gửi inbox hình ảnh đã mời tất cả bạn bè yêu thích trang cho Fanpage : Thiên Long Bát Bộ Để lấy Pass Giải nén..

===============================================================

-” Cách Sử Dụng Auto TLBB – 2010” : 

-Chọn Extract Here Để giải nén Auto

-Click vào : ”Gauto_Auto_None ”  

  • Đăng Nhập không cần đăng ký –  Miễn phí full chức năng hoàn toàn .

-Chọn :” Khác” – để sử dụng nếu như bạn Online TLBB -Phiên Bản 3.365

Thiên Long Bát Bộ FPT 2010